Home Over Mivas Een sociaal economisch bedrijf

Een sociaal economisch bedrijf

Een sociaal economisch bedrijf

Situering

In de Lierse regio speelt MIVAS een belangrijke rol op het gebied van de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

De beschutte werkplaats is nu uitgegroeid tot een onderneming in de sociale economie.

Opdracht

MIVAS streeft ernaar tewerkstelling te creëren in een economische setting. Zo wordt aan mensen, die niet op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen, de mogelijkheid geboden een volwaardige beroepsactiviteit uit te oefenen.

Het bedrijf wordt ondersteund door een krachtig personeelsmanagement om het individuele tewerkstellingsplan voor elke werknemer te realiseren.

Afdrukken Naar top